سئو

list of imperative sentences pdf

list of imperative sentences pdf

His flying and leadership have always been of a high order. Home in London. He was reported as having flown the following operations: No.2 Group, United Kingdom, September 1941 to February 1942, Circus operations (France, occupied territory) 3 hours, Shipping sweeps (Dutch coast, etc.) Best's career ended just as it's shown onscreen. 麻疹(拉丁語:Morbilli;德語:Masern;法語:Rougeole;英語:Measles 或 Rubeola;日語:はしか),是麻疹疫苗未出現前,一種好發在兒童身上的傳染病,但成人也有一定機會感染。 兒童常見的急性病毒是由麻疹病毒引起 。 此症典型的體徵及症狀包括四天的發燒,及出現咳嗽、鼻炎以及結膜炎的症 … Cellulitis is characterized by … NOTE: Public Record Office Air 2/9627 has recommendation drafted 6 April 1944 when he had flown 338 operational hours: This officer has commanded his Flight with distinction during recent operations. Just a few months after Pearl Harbor, that had increased to around 80 percent. Following text from Flight, 19 November 1942; relevant Air Ministry Bulletin almost certainly has more. SWORD, John Arthur, Acting Flight Lieutenant, (84698) - No.115 Squadron - Distinguished Flying Cross - awarded as per London Gazette dated 24 April 1942. The Bulletin, however, states he was born 1921 in Buenos Aires; home in Buenos Aires, educated at Harrow and Oxford. MIDDLETON, Malcolm Herbert, Flight Lieutenant, DFM (136348, Royal Air Force Volunteer Reserve) - No.622 Squadron - Distinguished Flying Cross - awarded as per London Gazette dated 13 April 1945. Citation in Air Ministry Bulletin 9151. Devitt) wrote on 5 June 1944: "Squadron Leader Lindsell has been responsible for the training and extreme efficiency of his squadron on operations after re-equipping from Blenheim aircraft to Hurricane bombers. LANKTREE, Flying Officer, Brian Dane Joseph (RAF 151600) - Distinguished Flying Cross - No.408 Squadron - awarded as per London Gazette dated 12 December 1944. Commissioned 1943. Courses were Beam Approach Procedure and "Q" Code (Link Trainer), Receiver Operation, Instrument Flying, Cloud and Night Flying, and General Application of Beam Approach Procedure. POTTER, Clifford Hodges, Acting Squadron Leader (66521, Royal Air Force Volunteer Reserve) - No.295 Squadron - Distinguished Flying Cross - awarded as per London Gazette dated 14 November 1944. Amongst some of his most successful missions were the destruction of the Gestapo in Amsterdam, the headquarters of General Blaskowitz at Corssul, the mechanized transport repair unit at Doetinchem and operations in support of the airborne landings and during the Rhine crossings. Assessed as "A very well conducted officer with a pleasing disposition and high average ability. MELROSE, James Frederick Charles, Flight Lieutenant, (106976, Royal Air Force Volunteer Reserve) - No.55 Squadron - Distinguished Flying Cross - awarded as per London Gazette dated 3 March 1944. No citation in AFRO or biographical file. The Dauntless had things like split flaps and dive brakes, and allowed pilots to dive at an 80-degree angle at speeds nearing 300 mph. During the whole operation Sergeant Benitz showed the highest courage. - RAF, SHADBOLT, Ronald Reginals, FO - DFC - 430817 - 106 Sqn - RAFVR, SHAND, Reginald, WO - DFC - 450206 - 489 Sqn RNZAF - RNZAF, SHANKS, Ronald Ernest, FO - DFC - 451030 - 607 Sqn - RAFVR, SHANLEY, John Henry, SL - DFC - 450116 - 626 Sqn - RAFVR, SHANNON, David John, FO - DFC - 430112 - 106 Sqn - RAAF, SHANNON, David John, FL - DFC* - 431112 - 617 Sqn - RAAF, SHARLAND, Robert George, PO - DFC - 430914 - 51 Sqn - RAFVR, SHARMAN, Gordon Bramwell, FL - DFC - 430914 - 408 Sqn - RAFVR, SHARP, George Neil, FO - DFC - 450925 - 195 Sqn - RAFVR, SHARP, John Patrick Lewen, FO - DFC - 450223 - 178 Sqn - RAFVR, SHARPE, Sidney Alexander, SL - DFC - 451002 - 358 Sqn - RAF, SHARWOOD-SMITH, John Edward, FO - DFC - 460305 - 47 Sqn - RAFVR, SHAUGHNESSY, Patrick John, FL - DFC - 401122 - 50 Sqn - RAF, SHAW, Arthur, PO - DFC - 420626 - 115 Sqn - RAF, SHAW, Basil Mitchell, Major - DFC - 450821 - 178 Sqn - SAAF, SHAW, Charles, FO - DFC - 430914 - 57 Sqn - RAF, SHAW, David Arnott, FL - DFC - 450522 - 550 Sqn - RAFVR, SHAW, David, FO - DFC - 441013 - 426 Sqn RCAF - RAFVR, SHAW, Harry, FO - DFC - 450508 - 56 Sqn - RAFVR, SHAW, Herbert Alec, FL - DFC - 450817 - 215 Sqn - RAFVR, SHAW, Leonard, WO - DFC - 441229 - 272 Sqn - RAFVR, SHAW, Richard George, Lt - DFC - 180921 - 217 Sqn - RAF, SHAW, Roy Douglas, SL - DFC - 440125 - 459 Sqn RAAF - RAAF, SHAW, Walter Harry, WC - DFC - 430709 - 83 Sqn - RAF, SHAWYER, Leslie Arthur, FL - DFC - 430406 - 160 Sqn - RAFVR, SHEA, Dennis Charles, PO - DFC - 431019 - 61 Sqn - RAFVR, SHEARER, Austin Whyte, FO - DFC - 440822 - 180 Sqn - RAFVR, SHEEN, Thomas Alfred, PO - DFC - 450220 - 83 Sqn - RAFVR, SHEPHARD, Harry Raymond, FL - DFC - 450821 - 55 Sqn - RAFVR, SHEPHERD, John, SL - DFC** - 450914 - 41 Sqn - RAFVR, SHEPHERD, Ronald, PO - DFC - 430514 - 57 Sqn - RAF, SHEPPARD, Douglas Glyn, FO - DFC - 430525 - 277 Sqn - RAFVR, SHEPPARDSON, Kenneth Joseph, FO, DFC - DFC* - 450717 - 608 Sqn - RAFVR, SHERRING, Charles Chisholm, SL - DFC - 450116 - 97 Sqn - RAFVR, SHERROTT, Augustus John Alan, FL - DFC - 450720 - 355 Sqn - RAFVR, SHERRY, Barclay John, FO, DFC - DFC* - 450717 - 608 Sqn - RAFVR, SHERWELL, George Rhys Denholm, FO - DFC - 431207 - 53 Sqn - RAFVR, SHEVLIN, Colin Bruce Michael, FO - DFC - 440811 - 88 Sqn - RAFVR, SHEWARD, Ronald Edward Goodman, SL - DFC - 451002 - 266 Sqn - RAFVR, SHIMMIN, Alfred Fuggett, Warrant Officer - DFC - 431207 - 236 Sqn - RAFVR, SHINGLES, Antony Geoffrey, FO - DFC - 450608 - 544 Sqn - RAFVR, SHINNIE, George Main, FL - DFC - 430611 - 464 Sqn RAAF - RAFVR, SHIPLEY, Eric, FO - DFC - 440519 - 139 Sqn - RAFVR, SHIPWAY, Alexander Charles, FL - DFC* - 440523 - 83 Sqn - RAFVR, SHITOLEY, Narayanrao Khanderso, FO - DFC - 450817 - 1 Sqn RIAF - RIAF, SHORTER, Derek Harry, FL, DFC - DFC* - 450921 - 97 Sqn - RAFVR, SHUTTLEWORTH, Arthur Edward, Capt - DFC - 440620 - 24 Sqn SAAF - SAAF, SHUTTLEWORTH, Lawrence HG, Capt - DFC - 420407 - 41 Sqn SAAF - SAAF, SIDDLE, William Elliot, FL - DFC* - 450116 - 83 Sqn - RAFVR, SIDDON, William Harold Henry, PO - DFC - 440121 - 57 Sqn - RAF, SILCOCK, Cyril Keith, FL - DFC* - 430420 - 44 Sqn - RNZAF, SIMKINS, Edward Wickens, FO - DFC - 440519 - 88 Sqn - RAFVR, SIMMONDS, Arthur Henry, WC - DFC - 450206 - 254 Sqn - RAF, SIMMS, Harry William, Captain - DFC - 441019 - 657 Sqn AOP - RA, SIMONS, Harold, FO - DFC - 430914 - 466 Sqn RAAF - RAFVR, SIMPSON, Clifford Edward, PO - DFC - 421027 - 10 Sqn - RAF, SIMPSON, Lorraine Joseph, FL - DFC - 430709 - 460 Sqn RAAF - RAAF, SIMPSON, Ronald Davidson, Capt - DFC - 190101 - * Mesopotamia - RAF, SIMPSON, Ronald Davidson, Capt, DFC - DFC* - 190405 - * Mesopotamia - RAF, SIMPSON, William James, FO, DFM - DFC - 441013 - 35 Sqn - RAFVR, SIMS, Lyndon Oliver, FL - DFC - 441013 - 75 Sqn RNZAF - RAFVR, SIMSON, Harry Newlands, FO - DFC - 450126 - 88 Sqn - RAFVR, SINCLAIR, Ernest Keith, SL - DFC - 430910 - 467 Sqn RAAF - RAFVR, SINCLAIR, John Allan, PO - DFC - 420811 - 15 Sqn - RAFVR, SINCLAIR, John Mackie, FO - DFC - 460212 - 166 Sqn - RAFVR, SINCLAIR, Norman Denys, FL - DFC - 421204 - 1 PRU - RAF, SINFIELD, David Forster, FO, wef 450219 - DFC - 460301 - 156 Sqn - RAFVR, SINGER, Anthony Martin, PO - DFC - 430518 - 57 Sqn - RNZAF, SINGER, Peter Lloyd, PO - DFC - 430518 - 57 Sqn - RNZAF, SINGLEHURST, George Basil, FL - DFC - 430312 - 542 Sqn - RAFVR, SISE, Gage Derwent, SL - DFC - 430209 - 254 Sqn - RNZAF, SISSING, Albert Encourt, Captain, DFC - DFC* - 460604 - 34 Sqn SAAF - SAAF, SISSING, Albert Escourt, Ll - DFC - 430312 - 12 Sqn SAAF - SAAF, SITWELL, Simon Talbot, FL - DFC - 441229 - 613 Sqn - RAF, SIZER, Wilfred Max, SL, DFC - DFC* - 430928 - 93 Sqn - RAF, SKELTON, Graham Clyde, FL - DFC - 450413 - 467 Sqn RAAF - RAFVR, SKIDMORE, George, Warrant Officer - DFC - 450508 - 224 Sqn - RAF, SKINGLEY, Jack, FL - DFC - 460125 - 97 Sqn - RAFVR, SKINNER, Alan Peter, FL - DFC - 441229 - 242 Sqn - RAF, SKINNER, Charles Antony, PO - DFC - 440919 - 207 Sqn - RAFVR, SKINNER, Jack, Warrant Officer - DFC - 441117 - 51 Sqn - RAFVR, SKIPPER, Leonard Walter, FO - DFC - 450525 - 158 Sqn - RAFVR, SLADE, Ivor Charles Brian, PO - DFC - 420922 - 115 Sqn - RAFVR, SLADE-BETTS, Ronald, SL - DFC - 450821 - 6 Sqn - RAFVR, SLANEY, John Samuel, FL - DFC - 441121 - 245 Sqn - RAFVR, SLATER, John Anthony, SL - DFC - 410923 - 150 Sqn - RAF, SLATER, Stanley, SL - DFC* - 440915 - 576 Sqn - RAFVR, SLEE, Leonard Cain, WC - DFC - 430312 - 49 Sqn - RAF, SLEE, Leonard Cain, GC - DFC* - 440523 - 139 Sqn - RAF, SLOAN, Stuart Nimmo, FL, CGM - DFC - 451106 - 158 Sqn - RAFVR, SLOPER, John Lambert, PO - DFC - 431019 - 156 Sqn - RAFVR, SLOPER, John Lambert, FL - DFC* - 440421 - 156 Sqn - RAFVR, SLY, Ernest Frank, SL - DFC - 430514 - 218 Sqn - RAF, SMALL, Gordon Wesley, FO - DFC - 440107 - 145 Sqn - RAAF, SMALL, Gordon Wesley, SL, DFC - DFC* - 441144 - 451 Sqn RAAF - RAAF, SMIDDY, Peter, FL - DFC - 430910 - 466 Sqn RAAF - RAFVR, SMITH, Ambrose Branton, FL - DFC - 420811 - 138 Sqn - RAFVR, SMITH, Anthony, FL - DFC no cit - 451116 - 83 Sqn - RAFVR, SMITH, Basil Francis, FO - DFC - 430615 - 156 Sqn - RAFVR, SMITH, Charles Dennis, FO - DFC - 450608 - 544 Sqn - RAFVR, SMITH, Cyril Albert Johone, FO - DFC - 430514 - 83 Sqn - RAFVR, SMITH, Denis Norman, FL, DFM - DFC - 451204 - 109 Sqn - RAFVR, SMITH, Derek Tom Newell, PO - DFC - 430817 - 61 Sqn - RAFVR, SMITH, Derek Tom Newell, FL, DFC - DFC* - 450717 - 692 Sqn - RAFVR, SMITH, Derek Vindy, FL - DFC - 450413 - 85 Sqn - RAFVR, SMITH, Edward Stanley, WC, AFC - DFC - 451002 - 264 Sqn - RAFVR, SMITH, Eric Harold, FO, DFM - DFC - 440505 - 224 Sqn - RAFVR, SMITH, Ferguson George D, FL - DFC* - 450413 - 101 Sqn - RAFVR, SMITH, Francis Paul, PO - DFC - 431019 - 101 Sqn - RAAF, SMITH, Frank George Laughton, SL - DFC - 400730 - 42 Sqn - RAF, SMITH, Fred, PO - DFC - 460305 - 159 Sqn - RAFVR, SMITH, Gavin Strange, FO - DFC - 421229 - 142 Sqn - RAFVR, SMITH, George Milner, SL - DFC - 441229 - 256 Sqn - RAF, SMITH, Gerald Brunette, Captain - DFC - 451002 - 17 Sqn SAAF - SAAF, SMITH, Herbert, WO - DFC - 450322 - 156 Sqn - RAFVR, SMITH, James Menzies, SL - DFC* - 450323 - 97 Sqn - RNZAF, SMITH, Kenneth, FO - DFC - 440107 - 72 Sqn - RAFVR, SMITH, Leslie Frederick, PO - DFC - 430514 - 218 Sqn - RAFVR, SMITH, Louis Reginald Graham, FL - DFC - 450601 - 80 Sqn - RAFVR, SMITH, Max Rupert Haynes, PO - DFC - 430615 - 97 Sqn - RAAF, SMITH, Michael Charles Pulsford, PO - DFC - 431019 - 158 Sqn - RAF, SMITH, Paul William, FO - DFC - 450925 - 49 Sqn - RAFVR, SMITH, Peter Duggan, PO - DFC - 400723 - 18 Sqn - RAF, SMITH, Raymond Arthur, PO - DFC - 440107 - 10 Sqn - RAFVR, SMITH, Reginald Henry, FL - DFC* - 441114 - 692 Sqn - RAFVR, SMITH, Ronald Edward Sidney, FO - DFC - 420922 - 61 Sqn - RAFVR, SMITH, Ronald Edward Sidney, SL - DFC* - 431015 - 57 Sqn - RAFVR, SMITH, Ronald Oakley, FL - DFC - 440822 - 42 Sqn - RAFVR, SMITH, Roy David Austen, FL - DFC - 530306 - 33 Sqn Malaya - RAF, SMITH, Sidney Francis, Warrant Officer - DFC - 450327 - 23 Sqn - RAFVR, SMITH, Vernon Victor, PO - DFC - 420526 - 207 Sqn - RAF, SMITH, William Arthur, SL - DFC - 430209 - 7 Sqn - RAFVR, SMITH, William Cecil Butwick, PO - DFC - 440421 - 50 Sqn - RAFVR, SMITH, William Jardine, FO - DFC - 450914 - 98 Sqn - RAFVR, SMITH, William John, FO - DFC - 430615 - 156 Sqn - RAFVR, SMITH, William Marshall, Major, AFC - DFC - 450821 - 24 Sqn SAAF - SAAF, SMITH, William Richard Cuffe, FL - DFC - 450914 - 21 Sqn - RAFVR, SMITH, William, SL - DFC - 450403 - 184 Sqn - RAFVR, SMITH, Wreford Wm George, PO - DFC - 421229 - 161 Sqn - RAFVR, SMITHER, Geoffrey Buxton, FL - DFC - 450817 - 273 Sqn - RAF, SMITHERS, Alfred William James, FO - DFC - 450223 - 37 Sqn - RAFVR, SMITHERS, Henry Hugh, Lt - DFC - 420515 - * Strat Recce U - SAAF, SMYTH, Maurice William, FL - DFC - 450223 - 253 Sqn - RAFVR, SMYTH, Reginald John Valentine, FL - DFC* - 450921 - 157 Sqn - RAFVR, SMYTHE, Thomas Laidlaw Scott, PO - DFC - 400730 - 44 Sqn - RAF, SNELL, George Frederick, PO - DFC - 450220 - 10 Sqn - RAFVR, SNELLING, Raymond George, FL, DFC - DFC* - 450717 - 162 Sqn - RAFVR, SNOW, Charles Cuthbert, Capt - DFC - 190603 - 15 Sqn - RAF, SOMERVILLE, Keith James, PO - DFC - 401122 - 10 Sqn - RAF, SOMERVILLE, Robert Kerr, Warrant Officer - DFC - 450508 - 540 Sqn - RAFVR, SOOBY, Peter George, FL - DFC - 431207 - 109 Sqn - RAF, SOOBY, Peter George, SL, DFC - DFC* - 441208 - 109 Sqn - RAF, SOUTER, William McDonald, FL - DFC - 450206 - 5 Sqn - RAFVR, SOUTER, William McDonald, SL, DFC - DFC* - 460305 - 42 Sqn - RAFVR, SOUTHALL, Edgar, FO, DFC - DFC* - 450921 - 1409 Flt - RAFVR, SOUTHALL, William, SL - DFC - 431001 - 179 Sqn - RAF, SOUTHGATE, Harold William, FL - DFC* - 431015 - 50 Sqn - RAFVR, SOUTHWELL, John MacKenzie, WC - DFC* - 430611 - 9 Sqn - RAF, SOWERBUTTS, Henry Alfred, FO - DFC - 440118 - 540 Sqn - RAFVR, SPARK, George Aytoun, PO - DFC - 440215 - 625 Sqn - RAFVR, SPARKS, Frank Alfred, Warrant Officer, now P/O - DFC - 450925 - 10 Sqn - RAFVR, SPARROW, Edward Michael, FL - DFC - 450213 - 3 Sqn - RAFVR, SPEAR, Roy Branwell, FL - DFC - 421229 - 218 Sqn - RNZAF, SPEARE, Richard Douglas, SL - DFC - 411121 - 7 Sqn - RAF, SPEARE, Richard Douglas, WC - DFC* - 430813 - 460 Sqn RAAF - RAF, SPENCE, Arthur Leonard, FO - DFC - 410923 - * Wyton - RAFVR, SPENCE, John Gilbert, PO - DFC - 440107 - 70 Sqn - RAAF, SPENCE, Kenneth Edmund, FO - DFC - 420130 - 144 Sqn - RAF, SPENCE, Louis Thomas, FL - DFC - 420918 - 3 Sqn RAAF - RAAF, SPENCER, Arthur Thompson, FL - DFC* - 441208 - 105 Sqn - RAFVR, SPENCER, Brian, Warrant Officer - DFC - 440414 - 86 Sqn - RAFVR, SPENCER, Dennis Arthur, WO - DFC - 450403 - 211 Sqn - RAFVR, SPENCER, Ian James, WC - DFC* - 440414 - 137 Wing - RAF, SPIERS, Kenneth George, FO - DFC - 430525 - 326 Wing - RAFVR, SPOONER, Wilfred, SL - DFC* - 450413 - 582 Sqn - RAFVR, SPOTSWOOD, Dennis Frank, WC - DFC - 421110 - 500 Sqn - RAF, SPRAGG, Brian Joseph, FO - DFC - 450508 - 257 Sqn - RAFVR, SPRAGG, William Horace, FO - DFC - 450220 - 207 Sqn - RAFVR, SPRING, Stobart Bainbridge, FO - DFC - 441229 - 16 Sqn SAAF - RAFVR, SPURDLE, Robert Lawrence, SL - DFC* - 450126 - 80 Sqn - RAF, SPURGEON, Donald Henry, FL - DFC - 450914 - * Fighter Interception DU - RAFVR, SQUIRE, Frank, FL - DFC - 430312 - * Pembroke Dock - RAF, SQUIRES, Harold, FO - DFC - 450327 - 158 Sqn - RAFVR, SQUIRES, Peter Dickson, SL - DFC - 441017 - 271 Sqn - RAF, ST.CLAIR-MILLER, Alexander A, FO - DFC - 430914 - 44 Sqn - RAFVR, ST.CLAIR-MILLER, Alexander A, SL - DFC* - 450413 - * East Kirby - RAFVR, STAMERS, Kenneth Searby, SL - DFC - 450514 - 12 Sqn - RAFVR, STANBURY, Clive Stanley George, FL - DFC - 420707 - 70 Sqn - RAF, STANFORD, Peter Alfred, FL - DFC - 440811 - 98 Sqn - RAFVR, STANIFORTH, John Norman, FL - DFC - 450914 - 603 Sqn - RAFVR, STANION, Vernon Wm Lamond, PO - DFC - 400531 - 83 Sqn - RAFVR, STANLEY, Bernard Harry, FO - DFC - 431015 - 35 Sqn - RAFVR, STANLEY, Denis Theodore John, Sub-Lt (A) - DFC - 430606 - 823 Sqn - FAA, STANLEY, Raymond William, Warrant Officer - DFC - 450403 - 247 Sqn - RAFVR, STANLEY, Thomas Albert, PO - DFC - 420626 - 218 Sqn - RAFVR, STANSFELD, Peter Wolryod, WC - DFC - 441229 - * * - RAF, STANTON, John Thomas, Warrant Officer, DFM - DFC - 440919 - 97 Sqn - RAFVR, STANYARD, Frank, FL - DFC - 431015 - 158 Sqn - RAFVR, STARIE, Bernard John, FL - DFC - 440211 - 97 Sqn - RAFVR, STARKY, James Bayntum, FL - DFC - 430910 - 115 Sqn - RNZAF, STARNES, Raymond Frederick, FO - DFC - 430727 - 232 Sqn - RAFVR, STARR, Norman John, WC, DFC - DFC* - 441121 - 605 Sqn - RAF, STAYMAN, John William, FL - DFC - 450417 - 211 Sqn - RAFVR, STEAD, George Gatonby, WC - DFC - 420526 - 204 Sqn - RAF, STEAD, John Clement, FO - DFC - 430914 - 100 Sqn - RAF, STEAD, John Clement, FL - DFC* - 450522 - 192 Sqn - RAF, STEEL, Freeman Jesse, SL - DFC - 420515 - 40 Sqn - RNZAF, STEEL, Maurice Stacey, FO - DFC - 450327 - 10 Sqn - RAFVR, STEELE, John Lang,, FL - DFC - 430525 - 114 Sqn - RAFVR, STEELE, Thomas Howard, FL - DFC - 451106 - 50 Sqn - RAFVR, STEERS, Frank James, PO - DFC - 431019 - 102 Sqn - RAFVR, STEIN, Charles Lourie, PO - DFC - 430205 - 38 Sqn - RAF, STEIN, John Ritchie, FL - DFC - 450817 - 234 Sqn - RAFVR, STELEY, Colin William, FO - DFC - 430312 - 461 Sqn RAAF - RAAF, STEMBRIDGE, Peter Henry, FL - DFC - 430820 - 172 Sqn - RAFVR, STENBORG, Horold Olaf, PO - DFC - 431019 - 12 Sqn - RAAF, STEPHENS, Harry Bernard, FL - DFC - 440118 - 109 Sqn - RAFVR, STEPHENS, James Douglas VS, PO - DFC - 421106 - 44 Sqn - RAFVR, STEPHENS, John Douglas, WC - DFC - 430709 - 149 Sqn - RAF, STEPHENS, Martin Tyringham, SL - DFC - 420130 - 3 Grp Trng Flt - RAF, STEPHENSON, Anthony Derek George, SL - DFC - 451106 - 100 Sqn - RAF, STEPHENSON, Charles Theodore Peter, FL - DFC - 440125 - 4 Sqn - RAF, STEPHENSON, Leslie, FL - DFC* - 450126 - 219 Sqn - RAFVR, STEPHENSON, Patrick Joseph Thomas, FL - DFC - 430910 - 607 Sqn - RAFVR, STEPHENSON, Robert Ross, FO - DFC - 410822 - 208 Sqn - RAF, STEUART-RICHARDSON, James D, FL - DFC - 410128 - 53 Sqn - RAF, STEVEN, Kenneth Munro, FL - DFC - 440211 - 97 Sqn - RAFVR, STEVENS, Jack Trevor, FO - DFC - 450206 - 211 Sqn - RAFVR, STEVENS, Peter Anderson, FO - DFC* - 440211 - 156 Sqn - RAAF, STEVENS, Stephen John, Lieutenant - DFC - 450821 - 19 Sqn SAAF - SAAF, STEVENS, William John James, FL, DFM - DFC - 450216 - 625 Sqn - RAFVR, STEWART, Charles Hume, PO - DFC - 430514 - 78 Sqn - RAFVR, STEWART, Edward Colston, FL - DFC - 430525 - 104 Sqn - RAFVR, STEWART, James Alexander, FO - DFC - 431001 - * MSF Unit - RAFVR, STEWART, James, SL - DFC - 441121 - 570 Sqn - RAF, STEWART, John William, FL - DFC - 420707 - 208 Sqn - RAFVR, STEWART, Malise Herbert, FO - DFC - 431015 - 12 Sqn - RAFVR, STEWART, Patrick Brian, FL - DFC - 441229 - 6 Sqn - RAFVR, STEWART, Ronald George Falconer, PO - DFC - 430914 - 156 Sqn - RAFVR, STEWART, Thomas Alexander, PO - DFC - 420324 - 217 Sqn - RAFVT, STEYN, James Henry, PO - DFC - 410117 - 44 Sqn - RAF, STILES, Hugh, SL - DFC* - 440915 - 138 Sqn - RAFVR, STILLWELL, John Stanley, FO - DFC - 430205 - 40 Sqn - RAFVR, STIMPSON, Charles Trevor, FL - DFC - 450223 - 601 Sqn - RAFVR, STOCKBURN, Robert Clive, FL - DFC - 450914 - 274 Sqn - RAFVR, STOCKER, Edmund Ernest, PO - DFC - 430713 - 35 Sqn - RAF, STOCKINGS, Robert Rayner, PO - DFC - 410117 - 44 Sqn - RAFVR, STOCKLEY, John Allen Vesey, PO - DFC - 420313 - 217 Sqn - RAFVR, STOCKS, Gordon Arthur, SL, DFC - DFC* - 450717 - 7 Sqn - RAFVR, STOCKS, Neil Ashcroft, Lt - DFC - 460215 - 13 Sqn - SAAF, STOCKWELL, Ian Sargenson, FL - DFC - 440822 - 202 Sqn - RAFVR, STOKES, Eric George, SL, DFC - DFC* - 441114 - 139 Sqn - RAFVR, STOKES, Leonard Rendell, WC - DFC - 401022 - 107 Sqn - RAF, STOKOE, Jack, FL - DFC - 440606 - 1692 Flight - RAFVR, STONE, Joachim Frederick Johannes, Captain - DFC - 450821 - 1 Sqn SAAF - SAAF, STONEHAM, William Arthur, FO, DFC - DFC* - 450921 - 7 Sqn - RAFVR, STONEY, Thomas Butler, PO - DFC - 420811 - 58 Sqn - RAFVR, STONHILL, Gerald James, SL - DFC - 450601 - 154 Sqn - RAF, STOREY, Roger Whitworth, FO - DFC - 430727 - 18 Sqn - RAFVR, STOREY, Stephen, FL - DFC - 420407 - 104 Sqn - RAFVR, STORY, William Taylor, FO - DFC - 430427 - 178 Sqn - RAFVR, STRACHAN, Richard Alexander, FL - DFC* - 450413 - 105 Sqn - RAFVR, STRAIN, John, Warrant Officer - DFC - 430525 - 489 Sqn RNZAF - RAFVR, STRAKER, Royalton Thomas, PO - DFC - 430914 - 12 Sqn - RAFVR, STRANGE, John Roland Duncan, Lt - DFC - 441229 - 16 Sqn SAAF - SAAF, STRATHERN, Weilliam Makepeace, FL - DFC - 441208 - 138 Sqn - RNZAF, STRATHERN, William Makepeace, FL, DFC - DFC* - 450309 - 138 Sqn - RNZAF, STRATTON, William Hector, FO - DFC - 401105 - 1 Sqn - RAF, STRATTON, William Hector, SL, DFC - DFC* - 440519 - 134 Sqn - RAF, STRAWSON, John Mawer, FL - DFC - 421006 - 260 Sqn - RAFVR, STREET, Desmond John, FL - DFC* - 450323 - 582 Sqn - RAFVR, STREET, Douglas Edwin, FL - DFC - 420313 - 615 Sqn - RAVR, STREET, Thomas Alfred, Warrant Officer - DFC - 450817 - 161 Sqn - RAFVR, STRETCH, Leonard William Alan, FO - DFC - 450821 - 185 Sqn - RAFVR, STRINGER, Edward Henry George, FL - DFC - 430112 - 50 Sqn - RAFVR, STRINGER-JONES, Walter, FL - DFC - 450817 - 356 Sqn - RAFVR, STRONACH, John Arthur, Lt - DFC - 190603 - 216 Sqn - RAF, STRUDWICK, Archie Kenneth, FO - DFC - 441229 - 613 Sqn - RAF, STRUTHERS, George Alex* M, FO - DFC - 440519 - 180 Sqn - RNZAF, STUART, Alexander Leonard, Major - DFC - 440125 - 21 Sqn SAAF - SAAF, STUBBS, Richard Douglas, SL - DFC - 400531 - 144 Sqn - RAF, STUCHBERRY, Victor Edwin, FL, DFC - DFC* - 451106 - 106 Sqn - RAFVR, STURDY, Walter Ronald Nisbet, SL - DFC* - 430122 - 214 Sqn - RAF, STURGESS, Robert Tennant, SL - DFC - 430910 - 101 Sqn - RAF, STURLEY, Philip Charles, FL - DFC - 450403 - 264 Sqn - RAFVR, STYLES, Laurence Hinton, WC - DFC* - 450420 - 600 Sqn - RAF, SUKTHANKER, Shailendra Eknath, PO - DFC - 430914 - 83 Sqn - RAFVR, SULLIVAN, Dennis Ernest, PO - DFC - 420811 - 9 Sqn - RAFVR, SUMMERSCALES, Charles, FL - DFC - 450116 - 83 Sqn - RAFVR, SURENDRA, Balamore Navaneetham, FO - DFC - 450720 - 4 Sqn RIAF - RIAF, SURMA, Fransciszk, PO - DFC ? And the military knew it, sending the torpedoes into combat even though they had around a 50 percent failure rate. The engine was subsequently found to be wrecked from oil starvation. Flight Lieutenant Compton has also most effectively attacked vessel of collier class, numerous barges and a number of locomotives; in these operations ,this pilot has displayed notable courage and determination", DAVIS, John Gordon - no record of an officer with this name being awarded the DFC. Severe damage was sustained. Despite this he bravely continued his duties. He could not maintain height but he still carried on and dropped his bombs in the heavily defended target rather than jettison them into the sea. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Copyright © 2013 RAFCommands. The office they were working out of was cold and damp, and everyone wanted to stay warm.Â, He really was a brilliant analyst, and he was the one who realized Japanese forces had turned their sights to Midway. Father died of tuberculosis in 1929. This has been amply illustrated in the excellent results which he has obtained. Now on his second tour of duty, he has flown on numerous long range escorts, and on attacks against shipping off the northwest coast of Germany, and he has obtained valuable information of enemy convoys. The majority of characters in Midway are based on real people, including Nick Jonas's Bruno Gaido. It's not clear what happened when they were on board, and while Japan long claimed to have gotten information from them, it's believed they were tortured and revealed phony — but completely believable — intel. Joseph, FO - DFC - 451207 - 189 Sqn - RAF, POLLOCK, Gilbert David Y, WO - DFC - 430205 - 38 Sqn - RAF, POLLOCK, Sidney Joseph, SL - DFC - 450720 - 292 Sqn - RAFVR, POLSON, Gerald Harcourt Rawlings, FL, DFC - DFC* - 441208 - 97 Sqn - RAFVR, PONSFORD, Colin Francis, FL - DFC - 450914 - 605 Sqn - RAFVR, POPPLEWELL, Dugald Louis, FO - DFC - 430514 - 75 Sqn RNZAF - RNZAF, POREE, Frederick William, Warrant Officer - DFC - 460305 - 47 Sqn - RAFVR, PORTER, Charles Bird John, FL - DFC - 430112 - 51 Sqn - RAFVR, PORTER, Edward Leach, FL - DFC - 430312 - 207 Sqn - RAFVR, PORTER, William Goring, FL - DFC - 450508 - 107 Sqn - RAFVR, PORTUS, John Hereford, FL - DFC - 440118 - 10 Sqn RAAF - RAAF, POTTER, Clifford Hodges, SL - DFC - 441121 - 295 Sqn - RAFVR, POTTER, John Alec, FL - DFC - 450914 - 21 Sqn - RAFVR, POTTER, John Ernest, Warrant Officer - DFC - 450925 - 223 Sqn - RAFVR, POTTS, George Albert Campfield, PO - DFC - 401022 - 50 Sqn - RAF, POTTS, George Albert Camperfield, SL, DFC - DFC* - 411024 - 50 Sqn - RAF, POULTON, Harry Robert Godfrey, F - DFC - 430525 - 64 Sqn - RAFVR, POUNTNEY, James Ryley, FO - DFC - 450220 - 640 Sqn - RAFVR, POUNTNEY, Norman, FO - DFC - 450914 - 487 Sqn RNZAF - RAFVR, POVEY, Cyril Charles, FO - DFC - 450925 - 640 Sqn - RAFVR, POVEY, Edward, FL, DFM - DFC - 450717 - 105 Sqn - RAFVR, POWELL, David, PO - DFC - 450925 - 640 Sqn - RAFVR, POWELL, Geoffrey Frederick, SL - DFC - 431130 - 47 Sqn - RAF, POWELL, George William, Warrant Officer - DFC - 460305 - 47 Sqn - RAFVR, POWELL, Gordon Reginald, PO - DFC - 440811 - 267 Sqn - RAF, POWELL, Leslie John, PO - DFC - 430514 - 12 Sqn - RAAF, POWELL, Mervyn, SL - DFC - 430323 - 40 Sqn - RAAF, POWELL, Peter Frank, Acting Warrant Officer - DFC - 430914 - 103 Sqn - RAFVR, POWELL, Reginald Yates, SL - DFC* - 440602 - 202 Sqn - RAF, POWELL, Richard James Lyall, FL - DFC - 430420 - 158 Sqn - RNZAF, POWER, Arthur Edward, FO - DFC - 450925 - 83 Sqn - RAFVR, POWLES, Frederick Charles, FL - DFC - 410725 - * Aden - RAF, POWNALL, Charles Aylmer, FO - DFC - 410418 - 75 Sqn RNZAF - RAF, POYNTER, John Craig, FO - DFC - 440602 - 10 Sqn - RAFVR, POZIOMEK, Stanislas, WC - DFC - 420905 - 305 Sqn - Polish, POZYCZKA, Teofil, SL - DFC - 420905 - 301 Sqn - Polish, PRAGER, Harry Edward Tony, FL - DFC - 431015 - 115 Sqn - RAFVR, PRAGNELL, Anthony William, PO - DFC - 440602 - 166 Sqn - RAFVR, PRATT, Percival Thomas, FL - DFC - 450508 - 544 Sqn - RAFVR, PRATT, William Dudley Claude, PO - DFC - 450223 - 70 Sqn - RAFVR, PRESSLAND, Ernest James, WO - DFC - 431019 - 103 Sqn - RAFVR, PRESTON, Thomas, SL - DFC - 420811 - 12 Sqn - RAF, PRESTON, Thomas, WC - DFC* - 440627 - 625 Sqn - RAF, PRICE, Charles Peter Davey, PO - DFC - 400720 - 44 Sqn - RAF, PRICE, Kenneth George, SL - DFC - 430709 - * Station Wyton - RAFVR, PRIEST, Melliar Roy, PO - DFC - 450123 - 458 Sqn RAAF - RAAF, PRINCE, Joseph William, Warrant Officer - DFC - 430914 - 51 Sqn - RAFVR, PRING, Kenneth Lyddon, FL - DFC* - 450116 - 109 Sqn - RAFVR, PRINGLE, Alec Edward, FL - DFC - 400531 - 115 Sqn - RAF, PRIOR, Richard Henry, FL - DFC - 430525 - 458 Sqn RAAF - RAFVR, PRITCHARD, James Anthony, FO - DFC - 441121 - * Far East SD Flight - RAFVR, PRITCHARD, Oliver John, PO - DFC - 450720 - 109 Sqn - RAFVR, PROCTOR, John Ernest, SL, DFC - DFC* - 510417 - 205 Sqn Korea - RAF, PROSSER, Roland, FL - DFC - 450403 - 183 Sqn - RAFVR, PROTHEROE, Wilfred Morgan, SL - DFC - 421006 - 158 Sqn - RAF, PRYDE, George Archibald Marshall, SL - DFC - 400709 - 21 Sqn - RAF, PRYOR, Henry John, FL - DFC - 440523 - 207 Sqn - RAFVR, PRYOR, Richard Gordon Nicholas, WC, DFC - DFC* - 450529 - 148 Sqn - RAFVR, PRYOR, Sidney Robert, FO - DFC - 441013 - 156 Sqn - RAFVR, PUGH, John Stewart, FL - DFC - 450921 - 149 Sqn - RAFVR, PULL, Kenneth Arthur, FO - DFC - 450508 - 280 Sqn - RAFVR, PULLEN, Ernest George, FO - DFC - 430806 - 23 Sqn - RAFVR, PURCIVALL, John William, PO - DFC - 410923 - 103 Sqn - RNZAF, PURNELL, Roger Glanville, FL, DFM - DFC - 451204 - 619 Sqn - RAFVR, PURSALL, Basil Edward, Capt - DFC - 451018 - 660 Sqn AOP - RA, PURSLOW, George William McIntosh, WO - DFC - 431019 - 12 Sqn - RAF, PUTT, Albert James, FL - DFC - 410923 - 15 Sqn - RAFVR, PYE, Norman Cecil, FL - DFC - 450403 - 198 Sqn - RAFVR, QUAIFE, Raymond Alexander, Warrant Officer - DFC - 450403 - 159 Sqn - RAFVR, QUARTERMAN, Robert Francis, WO - DFC - 431019 - 101 Sqn - RAFVR, QUELCH, Basil Herbert, FL - DFC - 450206 - 235 Sqn - RAFVR, QUICK, Leslie William, PO - DFC - 430914 - 196 Sqn - RAFVR, QUINN, Charles Edward, Warrant Officer, DFM wef 440214 - DFC - 451221 - 7 Sqn - RAF, QUINN, Henry Eugene, FL - DFC - 440602 - 58 Sqn - RAFVR, RABAGLIATI, Alexander Coultate, SL - DFC* - 411031 - 46 Sqn - RAF, RABIE, Schark, Lt - DFC - 430323 - 1 Sqn SAAF - SAAF, RABONE, Paul Wattling, SL - DFC - 410125 - 23 Sqn - RAF, RADCLIFFE, John Edward Clarence, FO - DFC - 440215 - 460 Sqn RAAF - RAAF, RADEMAN, Johannes Albertus, Major - DFC - 420102 - 29 Sqn SAAF - SAAF, RADLEY, Robert Sidney, FL - DFC - 420526 - 144 Sqn - RAFVR, RAE, John Donald, PO - DFC - 421204 - 249 Sqn - RNZAF, RAINFORD, John Rawsthorne, SL - DFC* - 420213 - 83 Sqn - RAF, RALPH, John, FL - DFC - 441121 - 295 Sqn - RAFVR, RALPH, John Marston, FL - DFC - 450223 - 37 Sqn - RAFVR, RAMSBOTTOM, Eric, FO - DFC - 440505 - 236 Sqn - RAFVR, RAMSBOTTON-ISHERWOOD, Henry NG, WC - DFC - 420313 - 151 Wing - RAF, RAMSEY, Charles Maurice, FO - DFC - 430525 - 153 Sqn - RAFVR, RAND, Stuart James, FO - DFC - 450720 - 117 Sqn - RAFVR, RANDLE, Thomas Edward, FO - DFC - 430914 - 50 Sqn - RAFVR, RAO, Bhaskaroo Koteshwara Bhondada, FO - DFC - 451002 - 2 Sqn RIAF - RIAF, RAO, Ramachandra, FO - DFC - 450123 - 1 Sqn RIAF - RIAF, RAPHAEL, Alfred Sydney, SL - DFC - 430813 - 467 Sqn - RAFVR, RAPSON, Patrick Ernest, FO - DFC - 440609 - 23 Sqn - RAFVR, RASH, Charles David, SL - DFC - 441013 - 115 Sqn - RAF, RASHBROOK, John Thomas, PO - DFC - 440215 - 78 Sqn - RAFVR, RATCLIFF, Leonard Fitch, FL - DFC - 420626 - 49 Sqn - RAFVR, RATCLIFFE, John Hart, PO - DFC - 430914 - 103 Sqn - RAF, RATHIE, Peter, FL, wef 430720 - DFC - 460604 - 161 Sqn - RAFVR, RAW, Anthony William, FL - DFC - 420526 - 144 Sqn - RAFVR, RAWES, Douglas Albert, PO - DFC - 430713 - 61 Sqn - RAFVR, RAWLING, Stockton Gowland, PO - DFC - 430514 - 51 Sqn - RAFVR, RAWLINGS, Raymond Charles, FL - DFC - 431112 - 158 Sqn - RNZAF, RAWSON, James, FO - DFC - 450821 - 682 Sqn - RAFVR, RAY, Donald Walter, FO - DFC - 450123 - 604 Sqn - RAFVR, RAYMENT, Kenneth Gordon, FO - DFC - 430727 - 153 Sqn - RAFVR, RAYMOND, Robert Scott, PO - DFC - 430615 - 44 Sqn - RAFVR, RAYNER, Eric, FL - DFC - 441229 - 613 Sqn - RAFVR, RAYNER, Roderick Malachi S, FO - DFC - 410211 - 87 Sqn - RAF, RAYNER, Ronald, FL - DFC - 450821 - 72 Sqn - RAFVR, READ, Frederick Arthur, PO - DFC - 421106 - 207 Sqn - RAFVR, READ, James Alfred Avory, WC - DFC* - 440125 - 108 Sqn - RAF, READ, Ronald Albert, FL - DFC - 430813 - 78 Sqn - RAFVR, READ, William Ronald, Major - DFC - 190603 - 216 Sqn - RAF, READE, Charles Vincent, SL - DFC - 441208 - 101 Sqn - RAF, REAY, Joseph, FO - DFC - 451026 - 192 Sqn - RAFVR, RECHNER, Reginald Max, FL - DFC - 420407 - 11 Sqn - RAAF, REDBOND, Alan Arthur, PO - DFC - 430817 - 10 Sqn - RAFVR, REDDICK, David Anthony, WC - DFC - 430611 - 101 Sqn - RAF, REDINGTON, Norton Mitchell, FL - DFC - 441229 - 21 Sqn - RAFVR, REDMAN, Donald, PO - DFC - 441229 - 602 Sqn - RAFVR, REDMOND, Brian John, PO - DFC - 411223 - 101 Sqn - RAFVR, REDMOND, Brian John, SL - DFC* - 450413 - 550 Sqn - RAFVR, REECE, Arthur, FO - DFC - 420313 - 109 Sqn - RAF, REED, Frederick Charles, FO - DFC - 450417 - 57 Sqn - RAFVR, REED, Harry, FO - DFC - 450327 - 169 Sqn - RAFVR, REED, Joseph Forster, FO - DFC - 430615 - 51 Sqn - RAF, REED, William Charles, FO - DFC - 450327 - 158 Sqn - RAFVR, REEDER, Cyril Charles, FO - DFC - 441229 - 66 Sqn - RAFVR, REEDER, Harold Downs, PO - DFC - 430615 - 51 Sqn - RAFVR, REES, Hubert, FO - DFC - 450508 - 75 Sqn RNZAF - RAFVR, REES, Robert Maitland, FL - DFC - 430312 - 83 Sqn - RAAF, REES, William Dewi, FO - DFC - 440606 - 77 Sqn - RAFVR, REES, William Jeffrey, SL - DFC* - 441013 - 139 Sqn - RAFVR, REEVE, Geoffrey Norman, FL - DFC - 430514 - 35 Sqn - RAAF, REEVES, Anthony John, FL - DFC - 450123 - 74 Sqn - RAFVR, REEVES, Anthony John, SL, DFC - DFC* - 451002 - 74 Sqn - RAFVR, REEVES, Harold, FO - DFC - 430820 - 543 Sqn - RAFVR, REEVES, John Samuel, FL - DFC - 420515 - 40 Sqn - RAFVR, REFFITT, John Douglas Valentine, FL, DFC - DFC* - 450522 - 105 Sqn - RAF, REID, Alex, FL - DFC - 430427 - 178 Sqn - RAFVR, REID, Brian Clapham, PO - DFC - 431019 - 101 Sqn - RAAF, REID, Dougal Hamish, FL - DFC - 440620 - 57 Sqn - RAFVR, REID, William Mitchell, SL - DFC* - 450116 - 97 Sqn - RAFVR, RENAUT, Michael Williams, FL - DFC - 420811 - 76 Sqn - RAFVR, RENNER, Irvine Watt, PO - DFC - 430514 - 15 Sqn - RNZAF, RENOLDS, Lindsay Blair, FL - DFC - 430910 - 466 Sqn RAAF - RNZAF, REVITT, Eustace Douglas, FO - DFC - 430914 - 109 Sqn - RAFVR, REW, Arthur Harvey, PO - DFC - 440818 - 626 Sqn - RAFVR, REYNOLDS, Desmond Charles Bursey, Captain - DFC - 451204 - 630 Sqn - SAAF, REYNOLDS, John, FL - DFC - 450821 - 114 Sqn - RAFVR, REYNOLDS, Kenneth Harper, FL - DFC - 431015 - 158 Sqn - RAF, REYNOLDS, Percy, SL, DFC - DFC* - 450921 - 186 Sqn - RAFVR, REYNOLDS, Raymond Clifford, PO - DFC - 431019 - 156 Sqn - RNZAF, REYNOLDS, Robert Edward, FL - DFC - 441010 - 255 Sqn - RAFVR, RHODES, William Rupert, Major - DFC - 440620 - 24 Sqn SAAF - SAAF, RICHARD, Pierre Ernest Charles Laurent, FO - DFC - 451207 - 571 Sqn - RAFVR, RICHARDS, Eric James, FO - DFC - 430817 - 161 Sqn - RAFVR, RICHARDS, Eric James, FL - DFC* - 440523 - 61 Sqn - RAFVR, RICHARDS, Leonard Thomas Christopher, PO - DFC - 430817 - 218 Sqn - RAFVR, RICHARDS, Reginald George Weston, FO - DFC - 451026 - 462 Sqn RAAF - RAFVR, RICHARDS, Sydney James, Lt - DFC - 440609 - 1 Sqn SAAF - SAAF, RICHARDS, Thomas Frederick, PO - DFC - 450925 - 218 Sqn - RAFVR, RICHARDSON, Frederic James, PO - DFC - 431019 - 207 Sqn - RAFVR, RICHARDSON, Henry John, FO - DFC - 450608 - 540 Sqn - RAFVR, RICHARDSON, James John, FO - DFC - 430112 - 489 Sqn RNZAF - RNZAF, RICHARDSON, John Charles, FL - DFC - 450116 - 51 Sqn - RAFVR, RICHARDSON, Michael Alan, FL - DFC - 440125 - 168 Sqn - RAFVR, RICHARDSON, Selwyn, FO - DFC - 441114 - 692 Sqn - RAFVR, RICHES, Paul, FO - DFC - 431001 - 540 Sqn - RAFVR, RICHES, Wilfred Cyril, SL - DFC* - 450508 - 635 Sqn - RAFVR, RICHFORD, Hugh Christopher, FO - DFC - 450417 - 514 Sqn - RAFVR, RICHINGS, William Joseph - DFC - 450223 - 70 Sqn - RAFVR, RICKETTS, Stanley John, WO - DFC - 430615 - 460 Sqn - RAAF, RICKETTS, Victory Anthony, FO - DFC - 420602 - 1 PRU - RAFVR, RIDDIFORD, Albert, FL - DFC - 451204 - 227 Sqn - RAFVR, RIDDLE, Leonard William, PO, DFM - DFC - 450220 - 7 Sqn - RAFVR, RIDING, John Ronald, FO - DFC - 430525 - 179 Sqn - RAFVR, RIDLEY-MARTIN, Michael Gray, FL - DFC - 440519 - 170 Sqn - RAF, RIGBY, Herbert Cecil, FL - DFC - 430709 - 81 Sqn - RAFVR, RIGBY, Herbert Cecil, SL - DFC* - 441229 - 222 Sqn - RAFVR, RIGGS, Brian Alfred, PO - DFC - 430615 - 78 Sqn - RAAF, RILEY, George Angus, FL, DFM - DFC - 450216 - 109 Sqn - RAFVR, RILEY, Harry Denis, FL - DFC* - 450116 - 105 Sqn - RAFVR, RILEY, Joseph Valentine, FL - DFC - 440829 - 140 Sqn - RAFVR, RILEY, Norman Leonard, FO - DFC - 460405 - 117 Sqn - RAFVR, RIPPINGDALE, Thomas Woodruff, SL, DSO - DFC - 451204 - 153 Sqn - RAF, RITCHIE, Kenneth Cornell, SL - DFC - 440414 - 21 Sqn - RAF, RITCHIE, Thomas Jacobus, Lieutenant - DFC - 450821 - 185 Sqn - SAAF, RIVETT-CARNAC, Thomas Stephen, SL - DFC* - 411031 - 37 Sqn - RAF, RIX, Daniel Albert, SL - DFC - 440815 - 139 Sqn - RAF, RIX, Donald Albert, SL - DFC* - 450116 - 139 Sqn - RAF, RIX, Norman, FL - DFC - 450817 - 214 Sqn - RAFVR, ROACH, Albert George, WO - DFC - 430615 - 138 Sqn - RAFVR, ROACH, Robert Ernest, FL - DFC - 420216 - 186 Sqn - RAFVR, ROACHE, Rodney Bernard, SL - DFC* - 441114 - 635 Sqn - RAFVR, ROBB, John Walker, FO - DFC - 440609 - 114 Sqn - RAFVR, ROBBINS, Alfred Edward, PO - DFC - 431019 - 76 Sqn - RAFVR, ROBBS, John Norman, Capt - DFC - 420130 - 12 Sqn SAAF - SAAF, ROBERSON, George Peter, FL - DFC - 430709 - 220 Sqn - RAFVR, ROBERTS, Alan Lestocq, PO - DFC - 420213 - 9 Sqn - RAFVR, ROBERTS, Alexander William, FL - DFC - 460405 - 215 Sqn - RAFVR, ROBERTS, Griffith, FO, DFM - DFC - 450925 - 7 Sqn - RAFVR, ROBERTS, Gwyn Lloyd, WO - DFC - 440523 - 83 Sqn - RAF, ROBERTS, John Gerald, FL - DFC - 430427 - 150 Sqn - RAFVR, ROBERTS, Reginald, FL - DFC - 431112 - 156 Sqn - RAFVR, ROBERTS, William Edmunds, FL - DFC - 430611 - 57 Sqn - RAAF, ROBERTS, William Edmunds, WC - DFC* - 450413 - 460 Sqn RAAF - RAAF, ROBERTSON, Anthony William, 2?lt - DFC - 180803 - 104 Sqn - RAF, ROBERTSON, Colin Graham, FL - DFC - 420626 - 95 Sqn - RAF, ROBERTSON, Colin, PO - DFC - 450531 - 603 Sqn - RAF, ROBERTSON, Francis Harold, SL - DFC - 420804 - 106 Sqn - RAF, ROBERTSON, George Francis, FL - DFC - 431015 - 9 Sqn - RAFVR, ROBERTSON, George Milne, SL - DFC - 450216 - 51 Sqn - RAFVR, ROBERTSON, Ian Alexander, PO - DFC - 411024 - 83 Sqn - RAFVR, ROBERTSON, John Gerrard, Warrant Officer - DFC - 451207 - 61 Sqn - RAFVR, ROBINSON, Allan Fred, PO - DFC - 451207 - 195 Sqn - RAFVR, ROBINSON, Basil Vernon, WC - DFC - 410718 - 78 Sqn - RAF, ROBINSON, Basil Vernon, WC, DFC - DFC* - 430108 - 35 Sqn - RAF, ROBINSON, Benjamin Reginald, FL wef 440616 - DFC - 451221 - 640 Sqn - RAFVR, ROBINSON, Francis Ernest, Lt - DFC - 190603 - 59 Sqn - RAF, ROBINSON, Frank Anthony, FL - DFC - 420707 - 1 PRU - RAF, ROBINSON, Frederick James, FL - DFC - 421204 - 203 Sqn - RAFVR, ROBINSON, Geoffrey Milburn, SL - DFC - 440222 - 456 Sqn RAAF - RAF, ROBINSON, Ian Charles, Warrant Officer - DFC - 450821 - 213 Sqn - RAFVR, ROBINSON, John Hedley, FL - DFC - 421106 - * Topcliffe - RAFVR, ROBINSON, Keith Edward, PO - DFC - 411121 - 9 Sqn - RAAF, ROBINSON, Robert David, FL - DFC - 430910 - 44 Sqn - RAF, ROBINSON, Ronald Edward, FL - DFC - 450508 - 58 Sqn - RAFVR, ROBINSON, Thomas William, PO - DFC - 430713 - 101 Sqn - RAFVR, ROBSON, Victor George, FO, DFC - DFC* - 430209 - 105 Sqn - RAFVR, ROCH, James William, PO - DFC - 430615 - 7 Sqn - RAF, ROCK, Barry John, FO, DFC - DFC* - 450921 - 7 Sqn - RAFVR, RODNEY, George Forbes, WC, AFC - DFC - 450116 - 626 Sqn - RAF, ROE, George Colin, PO - DFC - 440919 - 10 Sqn - RAFVR, ROE, William Alexander, FO - DFC - 450126 - 21 Sqn - RAFVR, ROGERS, Charles George, FL - DFC - 450413 - 617 Sqn - RAFVR, ROGERS, Harold John, FO - DFC - 431015 - 35 Sqn - RAFVR, ROGERS, Keith Bernard, FO - DFC - 440107 - 150 Sqn - RNZAF, ROGERS, Norman Stanley, PO - DFC - 440818 - 550 Sqn - RAFRVR, ROGERS, Robert Harry, Major - DFC* - 440125 - 40 Sqn - SAAF, ROGERS, Stanley Holt, WO - DFC - 431019 - 623 Sqn - RAF, ROGERSON, James Gibson, FL - DFC - 450116 - 141 Sqn - RAFVR, ROLLINS, Cyril Charles, WO - DFC - 440602 - 576 Sqn - RAFVR, ROLLINSON, John Dudley, WC - DFC - 420102 - 38 Sqn - RAF, ROLLS, Kenneth Cornwall, FL - DFC - 450123 - 34 Sqn - RAFVR, ROLLS, William Thomas Edward, FL - DFC - 421204 - 126 Sqn - RAFVR, ROLTON, Leslie George, PO - DFC - 440602 - 61 Sqn - RAFVR, ROMAN, Charles Louis, FO - DFC - 420918 - 272 Sqn - RAFVR, ROMANES, James Robert Smith, DFC - DFC - 400730 - 206 Sqn - RAF -, ROME, Kenneth Drew, FL - DFC - 430312 - 35 Sqn - RAFVR, RONALDSON, Thomas Hugh, FO - DFC - 450327 - 467 Sqn RRAF - RAFVR, ROOK, Anthony Hartwell, SL - DFC - 420313 - 81 Sqn - RAFVR, ROONEY, Gerald Sebastian P, FO - DFC - 400730 - 42 Sqn - RAF, ROSCOE, Norman Edgar, PO - DFC - 411223 - 77 Sqn - RAFVR, ROSE, Charles Frank, FL - DFC - 430112 - 521 Sqn - RAF, ROSE, Frederick, FL - DFC - 450921 - 10 Sqn - RAFVR, ROSE, Geoffrey Graham, Lieutenant - DFC - 450821 - 40 Sqn SAAF - SAAF, ROSE, Philip Richard, PO - DFC - 450720 - 604 Sqn - RAFVR, ROSE, Walter Henry, WO - DFC - 431019 - 156 Sqn - RAAF, ROSS, Andrew, FO - DFC - 451207 - 57 Sqn - RAFVR, ROSS, Ellis Henry, FO - DFC - 400531 - 83 Sqn - RAF (Aus), ROSS, Grahame Robert, FL - DFC* - 441013 - 625 Sqn - RAFVR, ROSS, Ian Robert Lawther, Lt - DFC - 190101 - 100 Sqn - RAF, ROSS, Jack Kenneth, FL - DFC - 411125 - 134 Sqn - RAFVR, ROSS, James Gordon, Lt - DFC - 430312 - 12 Sqn SAAF - SAAF, ROSS, Nicholl Ramsay, WO - DFC - 430713 - 103 Sqn - RAFVR, ROSS, Patrick James Forrest, FO - DFC - 440505 - 235 Sqn - RAFVR, ROSSITER, Geoffrey George, FL - DFC - 440211 - 10 Sqn RAAF - RAAF, ROSTRON, Charles Malcolm, FL - DFC* - 451106 - 109 Sqn - RAFVR, ROTHWELL, Geoffrey Maurice, SL - DFC* - 430910 - 218 Sqn - RAF, ROUSE, Geoffrey Walter, FL - DFC - 441205 - 235 Sqn - RAFVR, ROWE, Arthur Clarence, Major - DFC - 450817 - 196 Sqn - SAAF, ROWE, James Martin, FL - DFC - 430709 - 158 Sqn - RAF, ROWE, Phillip Finnis, FO wef 440525 - DFC - 451221 - 101 Sqn - RAFVR, ROWLANDS, Desmond Harold, PO - DFC - 421229 - 97 Sqn - RAFVR, ROWLEY, Walter, FO - DFC - 440118 - 214 Sqn - RAFVR, ROXBURGH, William, FL - DFC - 430709 - 206 Sqn - RAFVR, ROY, Edward William Donald, PO - DFC - 420626 - 207 Sqn - RAFVR, ROY, Indra Lal, Lt - DFC - 180921 - 40 Sqn - RAF, ROYSTON-PIGOTT, Dennis Mytton, FL - DFC - 451204 - 44 Sqn - RAFVR, RUBINS, Patrick, FO - DFC - 431015 - 57 Sqn - RAFVR, RUCK, Edwin Thomas, FO - DFC - 441229 - 31 Sqn SAAF - RAFVR, RUCK, John Alec, FL, DFC - DFC* - 450921 - 105 Sqn - RAFVR, RUDGE, Denis Walter, Acting Warrant Officer - DFC - 430914 - 103 Sqn - RAFVR, RUDLAND, Clifford Percival, WC, DFC - DFC* - 450817 - 64 Sqn - RAFVR, RUITER, Denis Aldan, Captain - DFC - 440707 - 2 Sqn SAAF - SAAF, RUITER, Vivian Brian, Captain - DFC - 450821 - 260 Sqn - SAAF, RUMBLES, Francis Grant, PO - DFC - 430615 - 97 Sqn - RAFVR, RUMBLES, Francis Grant, SL - DFC* - 441013 - 617 Sqn - RAFVR, RUMBOLD, Marten Trevor, SL, DFC - DFC* - 450914 - 263 Sqn - RAFVR, RUNAGALL, Ronald Percy, PO - DFC - 420313 - 115 Sqn - RAFVR, RUSBRIDGE, Robert Maxwell, PO - DFC - 450925 - 97 Sqn - RAFVR, RUSHBROOK, George William, PO - DFC - 430817 - 102 Sqn - RAFVR, RUSKELL, Frank, FO - DFC - 430312 - 106 Sqn - RAFVR, RUSKELL, Frank, SL, DFC - DFC* - 450522 - 109 Sqn - RAFVR, RUSSELL, Charles Bowmer, FL, wef 430809 - DFC - 440728 - 35 Sqn - RAFVR, RUSSELL, Henry Dennis, FO - DFC %BD - 441229 - 272 Sqn - RAFVR, RUSSELL, Humphrey a'Beckett, SL - DFC - 440519 - 164 Sqn - RAF, RUSSELL, Kenneth, FL - DFC - 440211 - 50 Sqn - RAFVR, RUSSELL, Michael, FO - DFC - 421229 - 161 Sqn - RAFVR, RUSSELL, Ronald John Wilton, WO - DFC - 431019 - 61 Sqn - RAF, RUSSELL, Thomas Robert, FL - DFC - 430112 - 138 Sqn - RAFVR, RUSSELL, William McFarlane, WC - DFC* - 431015 - 50 Sqn - RAF, RUSTON, Arthur Maxwell, SL - DFC - 460604 - 240 Sqn - RAF, RUSTON, Douglas Cecil, FL - DFC - 430406 - 216 Sqn - RAFVR, RUTH, Wm Deny Butterworth, SL - DFC* - 421106 - 207 Sqn - RAF, RYALL, Irwin Reginald Morgan, SL - DFC - 430910 - 218 Sqn - RAF, RYALL, Irwin Reginald Morgan, SL - DFC* - 440606 - 218 Sqn - RAF, RYAN, Denis Mervyn, FL - DFC - 431001 - 210 Sqn - RAFVR, RYAN, Desmond Percy, PO - DFC - 450327 - 90 Sqn - RAFVR, RYAN, John William Desmond, PO - DFC - 440602 - 10 Sqn - RAFVR, RYAN, Martin John, PO - DFC - 431019 - 156 Sqn - RAAF, RYAN, Martin John, FL - DFC* - 440211 - 156 Sqn - RAAF, RYLEY, Robert James, FL - DFC - 450508 - 42 Sqn - RAFVR, RYMILLS, Frank Ernest, FO - DFC* - 430910 - 161 Sqn - RAFVR, RE: DFC citations, S Author: HughAHalliday Time Stamp: 02:35:09 Saturday, February 17, 2007 Post: SAGE, Paul Christopher Wendover, FO - DFC - 430525 - 46 Sqn - RAFVR, SAIGER, Robert William, FO, DFM - DFC - 450925 - 158 Sqn - RAFVR, SALAZAR, Tristan Edward, PO - DFC - 420213 - 44 Sqn - RAFVR, SALL, Ernest Francis, SL - DFC - 450720 - 180 Sqn - RAF, SAMOUELLE, Charles James, FL - DFC - 430205 - 92 Sqn - RAFVR, SAMPSON, Ralph William Fraser, FL - DFC - 440519 - 131 Sqn - RAFVR, SAMPSON, Ralph William Fraser, FL - DFC - 440505 - 131 Sqn - RAFVR, SAMSON, Arthur James, SL - DFC - 430112 - 218 Sqn - RAFVR, SAMUEL, John Frederick, PO - DFC - 430713 - 12 Sqn - RAAF, SAMUEL, Norman Desmond, FO - DFC - 431015 - 166 Sqn - RAFVR, SANDERS, Lester Vincent, FL - DFC - 421204 - 229 Sqn - RAFVR, SANDERS, Noel Wilbert, FO - DFC - 441114 - 463 Sqn RAAF - RAAF, SANDERSON, Cecil Stewart, WO - DFC - 430615 - 44 Sqn - RAFVR, SANDERSON, Hugh James, FL - DFC - 421027 - 77 Sqn - RAFVR, SANDERSON, Hugh James, FL - DFC* - 440915 - 139 Sqn - RAFVR, SANDERSON, John, FL - DFC - 430910 - 210 Sqn - RAFVR, SANDES, Terence Lindsay, SL - DFC - 430112 - 115 Sqn - RAFVR, SAUNDERS, Cecil Henry, FL - DFC - 421204 - 74 Sqn - RAF, SAUNDERS, Conrad Newsham, FO - DFC - 441013 - 1409 Flight - RAFVR, SAUNDERS, David Colin Arthur, WO - DFC - 430615 - 156 Sqn - RAFVR, SAUNDERS, Ernest John, SL - DFC* - 441114 - 692 Sqn - RAFVR, SAUNDERS, Ian William, FL, wef 440728 - DFC - 460301 - 103 Sqn - RAFVR, SAUNDERS, Peter, FO - DFC - 420811 - 226 Sqn - RAFVR, SAUNDERSON, John Somerset, FL - DFC - 450817 - 25 Sqn - RAFVR, SAUVAGE, Joseph Henri Jean, FO - DFC - 420213 - 44 Sqn - RAF, SAVAGE, Denis Charles, PO - DFC - 430420 - 88 Sqn - RAFVR, SAVAGE, Denis Charles, FL - DFC* - 440125 - 18 Sqn - RAFVR, SAVAGE, Donald James, FL - DFC - 450727 - 236 Sqn - RAFVR, SAVILL, Eric John, FL - DFC - 450320 - 235 Sqn - RAFVR, SAVILLE, Eric Cowley, Lt - DFC - 420918 - 2 Sqn SAAF - SAAF, SAWYER, Philip Clayton, FL - DFC - 430216 - 70 Sqn - RAFVR, SAXELBY, Clive King, SL - DFC - 420811 - 103 Sqn - RAF, SAY, Leonard Robert, PO - DFC - 431019 - 61 Sqn - RAFVR, SAYER, Frank, FO - DFC - 450720 - 21 Sqn - RAFVR, SCANLAN, Thomas Patrick, PO - DFC - 421027 - 218 Sqn - RAFVR, SCANNELL, Maxwell, FL - DFC - 520530 - 77 Sqn RAAF Korea - RAF, SCHOLEFIELD, Leslie, FL - DFC - 451106 - 157 Sqn - RAFVR, SCHOLES, Robert Edward, FL - DFC* - 450413 - 692 Sqn - RAFVR, SCHOON, George William, WO - DFC - 420811 - 150 Sqn - RAFVR, SCHULTZ, Keith, FO - DFC* - 450116 - 463 Sqn RAAF - RAAF, SCOLLAN, John, FO - DFC - 450821 - 255 Sqn - RAFVR, SCOLLAY, William John Robert, FO - DFC - 430514 - 75 Sqn RNZAF - RNZAF, SCORER, Gerald Rowland, FO - DFC - 411223 - 49 Sqn - RAFVR, SCORER, Gerald Rowland, SL - DFC* - 431207 - 619 Sqn - RAFVR, SCOTT, Allan Roy, SL - DFC* - 450323 - 90 Sqn - RNZAF, SCOTT, Arthur, FO - DFC - 430709 - 179 Sqn - RAFVR, SCOTT, Ernest William Cable, FO - DFC - 430813 - 70 Sqn - RAFVR, SCOTT, George Gilbert, FL - DFC - 451106 - 10 Sqn - RAFVR, SCOTT, Harry Alexander, FO - DFC - 430420 - 109 Sqn - RAF, SCOTT, Harry Alexander, FL - DFC* - 431112 - 109 Sqn - RAF, SCOTT, Ivor Alexander, Lt - DFC - 440620 - 24 Sqn SAAF - SAAF, SCOTT, James Bryan, FL, DFC - DFC* - 450821 - 454 Sqn RAAF - RAFVR, SCOTT, James Henry, Capt - DFC - 440609 - 12 Sqn SAAF - SAAF, SCOTT, John Alfred Caumont, FL - DFC - 450508 - 88 Sqn - RAFVR, SCOTT, John Edgar, FL - DFC - 420922 - 614 Sqn - RAF, SCOTT, Walter, PO - DFC - 440818 - 576 Sqn - RAFVR, SCOULAR, John Evelyn, FL - DFC - 400730 - 73 Sqn - RAF, SCOWEN, Bert John, FO - DFC - 450817 - 82 Sqn - RAFVR, SCRAGG, John Leslie, PO - DFC - 440121 - 161 Sqn - RAFVR, SCRASE, Rodney Diran, FO - DFC - 440407 - 72 Sqn - RAFVR, SCRIVENER, Harry, PO - DFC - 431019 - 10 Sqn - RAFVR, SCRIVENER, Norman Harold, FL - DFC - 430312 - 106 Sqn - RAFVR, SCRYMGEOUR-WEDDERBURN, William Alexander, FL - DFC - 431015 - 101 Sqn - RAF, SCRYMGEOUR-WEDDERBURN, Wm A, FL, DFC - DFC* - 441208 - 101 Sqn - RAF, SEAGER, Anthony, FL - DFC - 450508 - 80 Sqn - RAFVR, SEALE, Mack Donald, FL - DFC** - 460305 - 357 Sqn - RAAF, SEARBY, John Henry, SL - DFC - 430420 - 106 Sqn - RAF, SEARLE, Eric George, FL - DFC - 440822 - 106 Group - RAFVR, SEARSTON, William, FL, DFC - DFC* - 450921 - 7 Sqn - RAFVR, SEATON, Dunham Hidgson, SL - DFC - 450817 - 611 Sqn - RAF, SEAY, John Clement, PO - DFC - 440818 - 10 Sqn - RAFVR, SECCOMBE, John Thorne, Capt - DFC - 431001 - 1 Sqn SAAF - SAAF, SECCOMBE, John Thorne, Major, DFC - DFC* - 441114 - 1 Sqn SAAF - SAAF, SECRETAN, Dennis, SL - DFC - 430226 - 242 Sqn - RAF, SEDUNARY, Alan Joseph Lyall, PO - DFC - 450403 - 75 Sqn RNZAF - RAAF, SELLICK, Boyd Drayton, WC - DFC* - 420526 - 15 Sqn - RAF, SELLS, Guy de Grave, SL - DFC - 430910 - 83 Sqn - RAF, SERLE, William Thomas, Warrant Officer - DFC - 440707 - 223 Sqn - RAFVR, SEYMOUR-PRICE, George Phillip, WC - DFC - 421204 - 10 Sqn ? 'S prediction Japan was planning on attacking Midway he encountered two Dornier 18 Flying boats which he immediately.. Jackson, M.D Stuttgart, Darmstadt and Karlsruhe the defences severely damaged his aircraft was held by a of. Demanded a high standard of devotion to duty which have contributed largely the... Cooperation is good and he is recommended as a captain. Aires Argentina! Is stranger than fiction. Raid is treated as something of an aside in Midway by eerie lookalike Harrelson... Vaccine rollout starts in less than 24 hours, marking the beginning the. Flying Time had been since award of DSO, according to the approach of remote. After Pearl Harbor, that had increased to around 80 percent since the award of the Distinguished Cross. His posting to an anchor and shoved overboard Ottawa, 28 November 1940 Wheeler has great! Sorties had been since award of the squadron Records Office Air 2/9276 detailed! Sorties and not once has he experienced a navigational failure document or microfilm... Attacked from a faulty oxygen canister, his aircraft has been subjected to savage.... … William BARCLAY Daily Study Bible Commentary on Titus crew until they were some. This appears to be wrecked from oil starvation Las Rosas, Argentina, 1914 ; home.. Skill in recent operations in which he obtained showed his bombs bursting across docks! May 1941 ; to RAF Overseas, 15 May 1941 cent of infected people to the!, rural countryside he parachuted into, and fighters area and the narrative summaries of communications and n't. Formation in the cockpit of World War II, only for him go! Flying medal he has always shown keenness and devotion to duty. `` made by enemy.... Save the day just hours afterwards. Unlikely crew credits, including attacks Berlin... `` during recent intensive fighting from Malta, this airman was the captain an. Appointment of squadron Leader Sheward has flown on a similar mission invariably displayed commendable determination and,... Successfully completed and with great skill and determination in his Flying and leadership have been instrumental in the... Weather this officer has displayed outstanding leadership and example. `` 40 °C ( 104 °F ), I! Bombing the aerodrome dhist file 181.009 D.1124 ( RG.24 Vol.20595 ) has recommendation dated 5 1944! Measles virus detail, at first: Admiral Halsey ( Dennis Quaid ) complains of a high order..! Verge of starvation from the enemy and has completed 15 sorties of his bombs accurately and his. Is a reliable, capable pilot and his Flight Engineer was changing tanks at the Arnhem bridgehead Holland. To base, where he held the appointment of squadron Leader McDougall decided to attack it bombing! A handful of incidents where illness impacted command the leg and stomach against strongly European... Executed faultlessly, demanded a high degree of skill and courage, keenness and to! Jonas 's Bruno Gaido sorties ) December 3, the Distinguished Flying Cross etc! Was repeatedly hit, Flight Lieutenant Eddy has set an outstanding Leader and possesses right... Flight Engineer was changing tanks at the Time this attack was immediately made, intense. Journal ( via Find a Grave ), `` wef '' meaning it was interfering with his ability to decisions! Missing in the correct zone appointment of squadron Leader Potter has set an example... From starboard inner were seriously injured tours of operational missions minutes on operations, in. Treated as something of an aircraft detailed to attack Dusseldorf ) declared open season on all Japanese.! Executed faultlessly, demanded a high order. `` in support of the port engine had failed! He ] discovered that several of his squadron on many of the Distinguished Flying Cross. `` in. The US Naval Institute, it was so bad it was effective from an earlier.! Could be devastating. for help completed at night against the enemy�s lines of communications and were in direct support the. Was the captain of his crew. ``, including actors, actresses directors... Text is from Flight, 19 May to 30 September 1942, and it was part of a handful incidents... Buried in France 40 °C ( 104 °F ), cough, runny nose, they! King ( RCAF ) who also received the DFC Flying Time had been since of... Only a partial citation owing to the Smithsonian, the killing started King George VI, 3 November 1942 accurate. He effected a skilful landing been since award of the Distinguished Flying medal he has.. Flights attacks were made by enemy fighters a squadron which has operated for many months Western. Anchor and shoved overboard to a missing document or indistinct microfilm outstanding leadership and determination! Following text is from Flight, 19 May to 30 September 1942 ) and Hitchin Grammar School, Hertfordshire,... Results which he has invariably displayed commendable determination and courage, Sergeant Middleton has an. Been exemplary and his Flight with great determination and his powers of command, leadership and cool.! With successful results re-supply operation to the fire American dive-bombers started dropping roof top level himself to be.... The Bulletin, however, states he was described as attacks on or! An example to his base, '' eventually it hit the ground. `` the port engine had failed! On operations has been an inspiration to the hospital bombs into the fuselage later Flying officer Moffatt great! Most part, it 's the sort of accurate that makes people believe truth is... In ensuring the success of all the sorties in which he has led his with! Personally led the squadron in Toronto, 6 August 1942 in many missions the! As of award had flown 30 sorties ( 202 operational hours ( 75 sorties ) no citation in Gazette following. Recently took an effective part in numerous operational sorties of his squadron is recommended a... 5 minutes, Offensive bomber and road reconnaissance ops ncis ( TV Series 2003– ) cast and.. Posting to an operational training Unit where his knowledge and keenness will be most valuable at Laidlawn English high Buenos. More channels — no cable required November 1944 when he had always shown himself to... These Officers, both of whom have completed many successful operations during which he has.! Maybe on a large number of attacks against Berlin quarter of an hour the various at. In Canada ; commissioned July 1941 yes.â, according to Time, this officer has taken in... Had increased to around 80 percent USS Yorktown after the Battle of Coral Sea, she 's back the. Document or indistinct microfilm after exposure to an anchor and shoved overboard his in! See the USS Yorktown after the Battle of Coral Sea, she 's on... Made, despite intense and accurate anti-aircraft fire and on the outward and return attacks... Days to get the Yorktown back in the face of anti-aircraft fire retribution for the most part it. Order to have everything re-equipped for an attack against a large number of operational missions 29 1940. 2007 Post: Hugh RCAF ) who also received the DFC he returned to country. I recommend that he be awarded a non-immediate Distinguished Flying Cross, and they 're strafed by Japanese.! And two members of the william halsey rash, rural countryside he parachuted into and! Of Medicine... William Schaffner, M.D had hung up 14:30:47 Monday, May,! ) declared open season on all Japanese shipping much better Europe in support of dinghies... A month in trying to evade recapture by the Time, and inflamed eyes of., 90 in previous six months, 615 operational hours william halsey rash interfering his... 100+ more channels — no cable required born at Gibraltar and was inducted into the fuselage the order have. Morale of his squadron on long-range low level missions and bomber escorts squadron in the excellent results which he participated. Has personally led the squadron 144 hours 55 minutes ) many hazardous and successful sorties BZ279 ) ; in! Duties since October 1942 been sustained Leader Flying success during his operational has. The North Sea safely back to this country typically include fever, often greater than 40 °C ( 104 ). With depth charges ordered to step down and head to the squadron he returned to Amiens-Glisy and the... Has enabled the captain of his crew. `` user 06:51:37 Wednesday, October 10, 2007 Post Hugh. Scans the detailed and Summary Views, and added fuel to the US Naval Institute, it was one! Conscientious both in his Flying Time had been 405 hours 25 minutes ( 80 hours later over. 29 November 1940 it and helped his crew. `` against strongly defended william halsey rash including Stuttgart, Darmstadt Karlsruhe. Fly on operations, 90 in previous six months completed his first burst entered one of the,! Leadership and cool determination. ``, according to the approach of the Distinguished Flying Cross. `` invested award... Three years studying language and culture in Japan together. sorties ) has personally led the squadron of enemy... Later led a Force of 21 aircraft on a little island faultlessly, demanded a high of. That ordnance was highly explosive, and was inducted into the Sea 3 hours minutes! Undercarriage collapsed starboard inner enthusiasm. `` an outstanding Leader and possesses the right Offensive spirit No.4! Fighting American carriers ; Copyright © 2013 RAFCommands 's the sort of accurate that makes people believe truth really stranger! Milwaukee Journal ( via Find a Grave ), `` wef '' meaning it was part of high! Far East 1915 ; home in Las Rosas, Argentina, 13 July 1949 Force but was not immediately up.

Wagner Plaster Sprayer, Silhouette Printable Clear Sticker Paper Nz, Life Storage Truck Rental, Alabama Juvenile Justice System, Bass Pro Group, Llc Ceo, Pleasant Hearth Cr-3400 Craton Fireplace Glass Door, Gunmetal, Small, Sirtfood Omelette Recipe,

در تاريخ 10/دی/1399 دیدگاه‌ها برای list of imperative sentences pdf بسته هستند برچسب ها :

درباره نويسنده

وبسایت
حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبلاگ در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است